Новости Архива

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ Почитувани клиенти на Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Ве известуваме дека согласно мерките на Владата на Република Северна Македонија за спречување на внесување

Почитувани издавачи, Согласно одлуката на Владата на Република Северна Македонија за мерките за спречување на внесување и ширење на коронавирусот COVID-19 („Службен весник на РСМ“ бр.62/2

Почитувани клиенти на Депозитарот, нотари, адвокати, извршители, стечајни управници, Согласно одлуката на Владата на Република Северна Македонија за мерките за спречување на внесување и ширење на кор