Новости Архива

Почитувани клиенти, Согласно донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 30.11.2016 година (среда) е не

На ден 06.09.2016 год., согласно доставената документација од страна на МЖ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии о

Периодот  за доставување на изразување на интерес  во врска со Објавата за набавка – ЦДХВ АД Скопје Функционална надградба -задача 2:  Развој и имплементација на систем е продолже