Новости Архива

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ   10.09.2018   ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ СО НОВ ПОРТАЛ ЗА СЛЕДЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВЕШТАИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗА КРАЈНИ КОРИСНИЦИ НА ЦДХВ – ИЗДА

Одлука за изречени дисциплински мерки кон членка на Депозитарот

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје се придружи на најголемото хумано движење во светот „Pay it Forward“ (Продолжи понатаму) Во рамките на своите активности за општествен