Новости Архива

Врз основа на претходно поднесени Барања, а согласно одлуките на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје од 05.04.2019 година, во ОТЦ членство во Депозитарот се примени следните банки: ТТК АД Скопје

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и оваа година се приклучува на иницијативата на женската хуманитарна организација Inner Wheel Club Skopje Europea, која трета година по ред е

Ве известуваме дека започнувајќи од понеделник, 1 април 2019 година, приемно време за работа со странки во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е секој работен ден, од понеделник до пет