Новости Архива

Периодот  за доставување на изразување на интерес  во врска со Објавата за набавка – ЦДХВ АД Скопје Функционална надградба -задача 2:  Развој и имплементација на систем е продолже

Објава за набавка – ЦДХВ АД Скопје Функционална надградба -задача 2:  Развој и имплементација на систем Објавата за набавка (преведена на македонски јазик) можете да ја преземете од следнио

На 25.07.2016г. успешно беше извршена пресметка и исплата на дивиденда на акционерите на Окта АД Скопје како и соодветен данок кон државата, кои заклучно со 22.07.2016г доставија податоци за своите ба