Новости Архива

Одлука за изречени дисциплински мерки кон членка на Депозитарот

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје се придружи на најголемото хумано движење во светот „Pay it Forward“ (Продолжи понатаму) Во рамките на своите активности за општествен

ЦДХВ АД Скопје ги известува своите клиенти дека е склучен Договор со “KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d.” од Република Словенија за посредување во издавање на LEI (