Новости

Почитувани клиенти,

Согласно донесената Одлука на Владата на Република Македонија, поради спроведување на акцијата „Ден на дрвото-засади ја својата иднина”, 30.11.2016 година (среда) е неработен ден за Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.