Новости

Меѓународна соработка - На 29-ти и 30-ти март 2017 година во Будимпешта, Унгарија,  се одржа 12- тиот годишен Светски Берзански Конгрес.  Повеќе од една деценија, Светскиот Берзански Конгрес ја соединува глобалната берзанска заедница за дискусии во однос на стратегиите, можностите и предизвиците со кои се соочува  финансиската индустрија. Оваа година, на Светскиот Берзански Конгрес беа присутни повеќе од 200 лидери од индустријата на хартии од вредност од повеќе од 60 држави.

Извршниот директор на Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Г-ѓа Елена Јакимовска Петровска, имаше чест да биде модератор на тркалезната маса со наслов „Улогата на пост-трговските инфраструктури во 2017“, и панелист во дискусијата „Што треба пост-трговските инфраструктури да сторат за да помогнат во развој на пазарите“.

Конгресот се фокусираше на најкритичните идни трендови кои ги засегаат пазарите за хартии од вредност, и поради тоа, беше голема можност за ЦДХВ АД Скопје да биде дел од дискусиите, од кои се очекува да го променат изгледот на пазарите на хартии од вредност во идниот период, а неговите чинители и инфраструктурните институции да се подготват за идните предизвици.