Новости

Врз основа на претходно поднесени Барања, а согласно одлуките на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје од 05.04.2019 година, во ОТЦ членство во Депозитарот се примени следните банки:

  1. ТТК АД Скопје.
  2. Силк Роуд банка АД Скопје.
  3. Капитал банка АД Скопје.
  4. Охридска банка АД Скопје.
  5. Универзална инвестициона банка АД Скопје.
  6. Еуростандард банка АД Скопје.
  7. Про Кредит банка АД Скопје.