Банковни сметки

Денарски трансакциски сметки на Централниот депозитар за хартии од вредност за уплати:

 • 300-000001349112    КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
 • 500-000000301988    СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
 • 250-000000053655    ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ
 • 200-000740919069    СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
 • 270-000000198058    ХАЛКБАНКА АД-СКОПЈЕ
 • 210-055547050171    НЛБ БАНКА АД - СКОПЈЕ
 • 240-010000304948    УНИ БАНКА АД - СКОПЈЕ
 • 370-011100074845    ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ
 • 530-010100727449    ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
 • 290-100000183279    ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
 • 320-100002665658    ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ