Листа на членки на ЦДХВ

По азбучен редослед

Еурохаус АД Скопје

бул. Св. Климент Охридски бр.52-а, влез 1, кат 2, број 5 (зградата Аркадија)

1000 Скопје, Република Македонија

+389 (2) 3217-095;  

+389 (2) 3217-103;  

+389 (2) 3217-036;  

+389 (2) 3217-093

+389 (2) 3217-078 (факс)

 

Еуростандард банка АД Скопје

 Дирекција за услуги со хартии од вредност

 ул.Никола Кљусев бр 2

 1000 Скопје, Република Македонија

 +389 (2) 3224300 ;

 +389 (2) 3140210;

 +389 (2) 3140211

 +389 (2) 3140219  (факс)

 емаил: broker@eurostandard.com.mk

 

Илирика Инвестментс АД Скопје

булевар Св. Климент Охридски бр.45 кат 1 локал 8

1000 Скопје, Република Македонија

+389 (2) 3296-853;
+389 (2) 3296-854;
+389 (2) 3296-856

 

Инвестброкер АД Скопје

ул. Истарска бр.33

1000 Скопје, Република Македонија

+389 (2) 3110-290;
+389 (2) 3110-280;
+389 (2) 3103-293

 

Иново Брокер АД Скопје

бул.Теодосиј Гологанов бр.60/1-4

1000 Скопје, Република Македонија

+389 (2) 3120-941

 

Комерцијална банка АД Скопје

ул. Орце Николов бр.3

1000 Скопје, Република Македонија

+389 (2) 3247-440;
+389 (2) 3247-431;
+389 (2) 3168-321;
+389 (2) 3247-432;
+389 (2) 3168-328

 

НЛБ Банка АД Скопје

ул. Водњанска бр.1

1000 Скопје, Република Македонија

+389 (2) 5100 354;
+389 (2) 5100 352;
+389 (2) 5100 357;
+389 (2) 5100 387

 

Стопанска банка АД Скопје

бул.11 Октомври бр.7

1000 Скопје, Република Македонија

+389 (2) 3295 405;
+389 (2) 3295 406;
+389 (2) 3295 407

 

ТТК банка АД Скопје

ул. Народен Фронт б.19а

1000 Скопје, Република Македонија

+389 (2) 3247 000  локал 495

                                  локал 496

                                  локал 497

+389 (2) 3247 099  (факс)

 

Фершпед брокер АД Скопје

ул. Македонија бр.11A

1000 Скопје, Република Македонија

+389 (2) 3219 333;
+389 (2) 3219 310;
+389 (2) 3219 470;
+389 (2) 3219 472;
+389 (2) 3219 479

 

Шпракасе Банка Македонија АД Скопје
Одделение за работа со хартии од вредност

Ул. Македонија бр. 9-11

1000 Скопје

+389 (2) 3200-785
+389 (2) 3200-586
+389 (2) 3200-592

Факс:
02/3200-515

емаил: broker@sparkasse.mk

              custody@sparkasse.mk