Работно време

ЦДХВ работи секој ден од 8 до 16 часот, освен сабота, недела, државни празници и православни празници.

 

Неработни денови во 2019 година

Јануари  1,7

Април  26,29

Мај  1,24

Јуни 4,14

Август  2, 28

Септември  9

Октомври  11,23

Декември  9