Новости

Ве известуваме дека започнувајќи од понеделник, 1 април 2019 година, приемно време за работа со странки во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е секој работен ден, од понеделник до петок, во период помеѓу 09-14.30 часот.