Новости

Почитувани клиенти на ЦДХВ,

 

Потсетуваме дека во Депозитарот е забранет влез за странки додека трае вонредната состојба и предвидена е посебна постапка за доставување барања и документација. Подетално на следниот линк:

http://cdhv.mk/News.aspx?lng=1&news=11229

Ве известуваме дека започнувајќи од 08.04.2020 година, во ЦДХВ е воведено скратено работно време за вработените кои работат во просториите на ЦДХВ. За останатите вработени, кои работат од дома, работното време останува до 16 часот.

 

Нашите вработени можете да ги добиете на следните телефони, секој работен ден до 16 часот

 

Информатичка поддршка

 

Софија Видовиќ 070276884

Ленка Цветковска 070359711

Саша Стојановиќ 070298751

Виолета Тодоровска Јовановиќ 078344056

 

Барања информации и спроведување на наследства, подароци или ажурирање на податоци

 

Васка Кантурска Балевска 070409489

Бојан Московски 076742872

Виолета Симјановска 078441639

 

Акционерски книги и други извештаи за издавачи, нови емисии на хартии од вредност

 

Драган Анастасовски 071224707

Антонио Панев 071239835

 

Наплата на надоместоци и годишни членарини за акционерските друштва

 

Живко Здравковски 070609616

 

Ве молиме за услугите на ЦДХВ претходно да се информирате на нашата веб страна каде се објавени сите потребни документи и постапки.