Бобан Гоговски

       Бобан Гоговски

       Неизвршен член

       Датум и место на раѓање

       09.06.1971, Тетово

       Образование

Дипломиран електротехнички инженер

Факултет за електротехнички и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

 Сегашно работно место

 • Директор на Сектор за комерцијално банкарство, ТТК Банка АД Скопје

 Работно искуство

 • 01.10.2009 – тековен датум, Директор на Сектор за комерцијално банкарство, ТТК Банка АД Скопје
 • 2006-2009 Директор на Сектор за управување со ризици, ТТК Банка АД Скопјe
 • 2001-2006 Раководител на Сектор за кредитирање, Тетекс Кредитна Банка АД Скопје
 • 1998-2001 Раководител на Сектор за кредитирање, Тетекс Банка АД Скопје
 • 1996-1998 Одговорно лице за ИТ Сектор, Тетекс Банка АД Скопје

Професионални и останати активности

Од октомври 2018 – член на Одбор на директори и неизвршен член на ЦДХВ

Неизвршен член на Одбор на директори на АД ТЕАЛ Тетово

Семинари и обуки

 • Споделување знаења за бизнисот и економијата, можност за запознавање на бизнисмени, претприемачи како идни клиенти– соработници, Македонија 2025, ноември 1-2, 2017
 • 6-та Конференција – Новата визија за банкарството 2013, Аsseco SEE Mакедонија, септември 17-21, 2013
 • 10 та Годишна за CEE Retail Banking, Fleming Europe, октомври 3-6, 2012
 • 12-та Меѓународна конференција Technobank 2012, First Data, април 3-5, 2011
 • Управување со ризици, ATTF Луксембург, мај 4-6, 2009
 • Посета и размена на практични искуства со Европска Банка за обнова и развој, SAS Institute KFT, септември 2008
 • Управување со време и водење состаноци, Motiva, ноември 2007
 • Обука за спречување перење пари, АТТФ Луксембург, март 2003
 • Концептот за усогласеност со прописи во банка: теоретски и практични аспекти вклучително и превенција од перење пари, 25 февруари – 1 март 2002
 • Управување со ризици, техничка помош за реформи во банкарскиот сектор, 6-10 Септември 1999