Работно време

ЦДХВ работи секој ден од 8 до 16 часот, освен сабота, недела, државни празници и православни празници.

Приемно време за работа со странки во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е секој работен ден, од понеделник до петок, во период помеѓу 09-14.30 часот.

 

Неработни денови во 2022 година:

Јануари  6 , 7, 19

Април  22, 25

Мај  2, 24

Јуни 10

Август  2

Септември  8

Октомври  11, 24

Декември  8