Работно време

ЦДХВ работи секој ден од 8 до 16 часот, освен сабота, недела, државни празници и православни празници.

Приемно време за работа со странки во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е секој работен ден, од понеделник до петок, во период помеѓу 09-14.30 часот.

 

Неработни денови во 2021 година:

Јануари  1, 6, 7, 19

Април  30

Мај  3, 13, 24

Јуни 18

Август  2

Септември  8

Октомври  11

Декември  8