Работно време

ЦДХВ работи секој ден од 8 до 16 часот, освен сабота, недела, државни празници и православни празници.

Приемно време за работа со странки во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е секој работен ден, од понеделник до петок, во период помеѓу 09-14.30 часот.

 

Неработни денови во 2024 година:

Јануари  1, 8, 19

Април  10

Мај  1, 3, 6, 24

Јуни  21

Август  2, 28

Септември  9

Октомври  11, 23

Декември  9