Меѓународна соработка

Меморандум за соработка со турскиот депозитар за хартии од вредност

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и турскиот депозитар за хартии од вредност (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. МКК), на 26.9.2014 година, потпишаа Меморандум за соработка.

Целта на Меморандумот за соработка е интензивирање на соработката на двете институции во сферата на размена на информации и искуства поврзани со порамнувањето на трансакциите со хартиите од вредност, водењето на регистарот на хартии од вредност, а во функција на развој на финансиските пазари во Република Северна Македонија и Турција.

 

Меморандум за соработка со хрватскиот депозитар

Хрватскиот Депозитар (Sredisnje Klirinsko Depozitarno Drustvo DD) и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 07.10.2021 година, во Скопје, потпишаа Меморандум за соработка.

Потпишувањето на Меморандумот беше спроведено за време на посетата на директорката на хрватскиот Депозитар г-ѓа Дора Матошиќ по повод одбележувањето на значаен јубилеј - 20 години од основањето на македонскиот Депозитар.

Со потпишувањето на Меморандумот, двата депозитари, како клучни столбови на пазарите на капитал во Република Северна Македонија и Република Хрватска, ја потврдија заложбата за силна регионална соработка со цел придонесување кон стабилен, модерен и развиен пазар на капитал во двете земји.

Подрачјата на соработка кои се опфатени со потпишаниот Меморандум се однесуваат на развој на технологии и воведување на деловните процеси во депозитарите во согласност со европските и меѓународни регулативи, стандарди и најдобри практики во областа, подобрување на квалитетот на услугите за сите учесници на пазарот на капитал, на ефикасен, иновативен и општествено одговорен начин, изнаоѓање на нови деловни можности за понатамошно подобрување и развој на услугите, како и придонес кон стабилноста на пост-трговската инфраструктура како заштитен механизам на пазарот на капитал, со цел зачувување на интегритетот на Депозитарите и довербата на учесниците на пазарот на капитал дека трансакциите со хартии од вредност се извршуваат правилно и навремено. инфраструктура како заштитен механизам на пазарот на капитал, со цел зачувување на интегритетот на Депозитарите и довербата на учесниците на пазарот на капитал дека трансакциите со хартии од вредност се извршуваат правилно и навремено.