Преземања АД

Датум

Компанија

Број на трансакции

Вредност на преземањето (ден.)

30.01.2004

Тетекс АД Тетово

 33

    47.784.000

16.06.2004

Винарска визба Тиквеш

114

    10.856.000

20.10.2004

Жито Прилеп

271

    43.530.720

12.09.2006

ФАКОМ

785

   102.052.300

27.04.2007

Охридска Банка АД Охрид

297

1.354.400.835

07.12.2007

Фабрика за кабли Неготино

207

     39.334.350

26.12.2007

КИБ Куманово

186

   267.552.780

28.02.2008

Силекс Банка АД Скопје

107

   654.728.487

09.05.2008

АДГ Маврово

373

 274.782.500

16.09.2008

Инвест Банка АД Скопје

266

2.256.970.788

06.04.2010

Статер Банка АД Куманово

 17

   340.114.480

08.08.2011

Комуна АД Скопје

114

     88.695.090

18.11.2011

Тајмиште АД Кичево

    5

     10.243.950

10.12.2012

Единство АД Тетово

  32

     94.432.627

02.04.2013

Кјуби АД Скопје

 385

 1.333.739.280

24.04.2013

Фабрика Карпош

  34

     15.422.220

24.06.2015

 ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово

   90

    144.246.850

22.07.2015

МПИ Жито Караорман АД Кичево

  3

        2.975.000

28.10.2015

   Пелистерка АД Скопје

  42

      23.047.500

04.02.2016

  Агрокуманово АД Куманово

  7

      32.197.380

31.03.2017

Единство АД Струмица

  7

        3.232.404

29.05.2017

Технокомерс АД Скопје

  22

         3.688.000

11.08.2017

Триглав осигурување АД Скопје

  23

       57.769.440

18.09.2018

Тиквеш АД Кавадарци

 2

        2.509.017

    04.03.2019

Нова стоковна куќа АД

                 9

              39.114.000

    04.11.2019

Охридска Банка АД Скопје

               143

           2.978.313.571

    14.08.2020

Агроплод АД Ресен

                13

             107.644.680

23.11.2020

Фабрика Карпош АД Скопје  

                20

                2.422.380

25.01.2021

Либерти АД Скопје

                 6

                   664.560

31.03.2021

Скопски пазар АД Скопје

                18 

             137.956.000

07.04.2022

АД Вардар Градско

                 1

              92.500.410

25.05.2022

СН Осигурителен Брокер

                 2          

              32.450.976

30.06.2023

      Мермерен комбинат АД Прилеп

                 1

                 54.000

05.04.2024

Макпетрол АД Скопје                 63
             151.288.258

05.04.2024

 Жито Полог АД Тетово                  4
                904.134