Одлуки поврзани со членките на ЦДХВ

Одлука за престанок на ОТЦ членство-Охридска банка