Новости Архива

Македонската берза доби плакета од Централниот депозитар за хартии од вредност.Депозитарот и Берзата, како инфраструктурни институции на македонскиот пазар на капитал, од самото нивно основање па с&eg

Плакета за гувернерката на Народната банка по повод јубилејот на Централниот депозитар за хартии од вредност Народна банка на Република Северна Македонија има клучна улога во функционирањето на финан

Меморандум за соработка Хрватскиот Депозитар (Sredisnje Klirinsko Depozitarno Drustvo DD) и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 07.10.2021 година, во Скопје, потпишаа Меморандум