Гордана Дамеска

      Претседател на Одборот на директори и неизвршен член

      Датум на раѓање

      12.08.1975 година

      Образование

      Економски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

Сегашно работно место

Директор на Дирекција Кредитна и депозитна администрација, Сектор Процесирање – Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Работно искуство

  • Август 2010 – Јуни 2013 Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како Директор на Дирекција за администрација на пласмани
  • Декември 2006 – Јули 2010 Инвестбанка АД Скопје, како Раководител на Служба за акредитивно и гаранциско работење во Деловен центар за корпоративно управување со средства и пласмани
  • Октомври 2000 – Ноември 2006 Инвестбанка АД Скопје, како Референт за платен промет со странство во Сектор за работа со странств

Семинари и обуки

Учество во повеќе проекти, обуки и работилници во организација на:

  • Групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz, Austria,
  • Програмата за олеснување на трговијата при ЕБОР, на тема:

-    Операции на финансирање на меѓународната трговија;

-    Превенција на измами во меѓународната трговија;

-    Реструктуирање на трговски долг, во контекст на операциите на финансирање на меѓународната трговија;

-    Правни постапки и неисполнување на обврски за плаќање при финансирање на меѓународната трговија;и други.