Нина Неданоска

       Нина Неданоска

       ВД Неизвршен член

       Година на раѓање

       1979

 

Образование

Дипломиран економист на департман Финаниски менаџмент

Економски Факултет, Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје

Сегашно работно место

 • Заменик Претседател на Управен одбор, Шпаркасе Банка АД Скопје

 Работно искуство

 • 01.05.2022 - денес, Заменик Претседател на Управен одбор, Шпаркасе Банка АД Скопје
 • 16.07.2021 – 30.04.2022, Член на Управен одбор, Шпаркасе Банка АД Скопје
 • 07.11.2019 – 16.07.2021, Претседател на Управен одбор, Охридска Банка АД Скопје
 • 18.04.2018 – 06.11.2019, Охридска Банка АД Скопје, Член на Управен одбор
 • 01.03.2018 – 17.04.2018, Охридска Банка АД Скопје, Директор на Сектор Комерција
 • 20.04.2015 – 28.02.2018, Охридска Банка АД Скопје, Директор на Сектор за корпоративно и инвестициско банкарство
 • 01.11.2013 – 19.04.2015, Охридска Банка АД Скопје, Заменик директор на Сектор за корпоративно и инвестициско банкарство
 • 01.05.2010 – 31.10.2013, Охридска Банка АД Охрид,  Раководител на Дирекција Мрежа на Експозитури
 • 02.10.2006 – 30.04.2010, Охридска Банка АД Охрид, Директор на Филијала Скопје
 • 01.03.2004 – 01.10.2006, Охридска Банка АД Охрид, Референт за односи со клиенти во Филијала Скопје
 • 01.02.2003 – 28.02.2004, Охридска Банка АД Охрид, Благајник/ликвидатор во Филијала Скопје

Професионални и останати активности

 • Член на Надзорен одбор на Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје
 • ВД член на Одбор на директори и неизвршен член на ЦДХВ

Семинари и обуки

 • Управување со промени, International Human Resources – IHR , Бугарија, Октомври 2019
 • Интернационални санкции, Société Générale е – learning, Јули 2019
 • 7 навики на високо ефективните луѓе (според методологија на Franklin Covey), Methodes FranklinCovey од Србија, Ноември 2018
 • Трансформациски коучинг со Драгана Огненовска, Macedonia 2025, Февруари 2018
 • Интерни и надворешни обуку поврзани со СПП СФТ, Познавај го својот клиент; Безбедност, Интерни обучувачи од Охридска Банка и обучувачи од Société Générale Париз и е-обуки од СГ, 2009– 2019 година
 • Менаџерот како ментор и тренер, Methodes Franklyn Cover Serbia, Ноември 2017
 • Тренинг за личен развој со посета на терен, SKB Словенија, SGS Србија, Expressbank Бугарија (СГ подружници), Јули 2017
 • Интервјуа базирани на компетенција, Atria Group Serbia, Јули 2017
 • Ангажираност спрема одговорност, Methodes Franklyn Cover Serbia, Декември 2016
 • Проектно (структурно) финансирање, Komercni Bankа SG, Јуни 2016
 • Обука за управување со промени, TNM Coaching, Октомври 2015
 • ПЕЕР Програма (работење во групи – тема Профитабилност во банкарското работење), Société Générale Париз, Јуни 2015 – Февруари 2016
 • Обука за перформанс и лидерство, DOOR Training, Декември 2014
 • Менаџерски тренинг: Комуникациски и презентациски вештини, Бизнис Ефект, Март 2014
 • Еднонеделен Семинар за Развој (теми од банкарско работење – финансии и лидерски вештини), Société Générale Париз, Ноември 2013
 • Унапредување на вештините кај менаџерите, BRD- СГ, Букурешт, Романија, Société Générale – Париз, Септември и Ноември 2012
 • Двонеделна обука за ВИП клиенти, Société Générale Централа во Париз, Април 2009
 • Управување со Ризици, IFC Светска банка, Мај 2005
 • Тринеделна обука на различни теми од банкарското работење, Commerzbank, Франкфурт, Ноември 2005