Новости

Плакета за гувернерката на Народната банка по повод јубилејот на Централниот депозитар за хартии од вредност

Народна банка на Република Северна Македонија има клучна улога во функционирањето на финансискиот систем и придонесува за успешно спроведување на процесите на одделните институции во системот.

повеќе...