Новости

Владата на РСМ ја укинува забраната за исплатување на депонираните девизни штедни влогови на државјани на Србија и Косово кои своите девизни влогови ги штеделе во банки со седиште на територијата на РСМ и филијали на банки на територијата на РСМ чие седиште било во бившите републики на СФРЈ, воведена по основ на реципроцитет и го задолжи Министерството за финансии во Буџетот на РСМ за 2022 година да обезбеди средства за исплатување на депонираните девизни штедни влогови на државјани на Србија и Косово.    Прочитајте повеќе...