Новости Архива

На ден 26.05.2022 година, согласно Проспектот и доставените податоци за имателите од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, во ЦДХВ е регистрирана емисијата на Обврзници

Почитувани корисници на услугите на ЦДХВ АД Скопје, Ве известуваме дека започнувајќи од 28.04.2022 година ќе се применува новата Тарифа. Актот е достапен на следниот линк

Владата на РСМ ја укинува забраната за исплатување на депонираните девизни штедни влогови на државјани на Србија и Косово кои своите девизни влогови ги штеделе во банки со седиште на територијата на Р