Новости Архива

Ги известуваме клиентите на ЦДХВ дека на 07.12.2022 годаина, архивата на ЦДХВ нема да работи по 12 часот.

На ден 26.05.2022 година, согласно Проспектот и доставените податоци за имателите од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, во ЦДХВ е регистрирана емисијата на Обврзници

Почитувани корисници на услугите на ЦДХВ АД Скопје, Ве известуваме дека започнувајќи од 28.04.2022 година ќе се применува новата Тарифа. Актот е достапен на следниот линк