Новости Архива

Почитувани корисници на услугите на ЦДХВ АД Скопје, Ве известуваме дека започнувајќи од 28.04.2022 година ќе се применува новата Тарифа. Актот е достапен на следниот линк

Владата на РСМ ја укинува забраната за исплатување на депонираните девизни штедни влогови на државјани на Србија и Косово кои своите девизни влогови ги штеделе во банки со седиште на територијата на Р

Македонската берза доби плакета од Централниот депозитар за хартии од вредност.Депозитарот и Берзата, како инфраструктурни институции на македонскиот пазар на капитал, од самото нивно основање па с&eg