Објави (вести)

05.08.2016Објава за набавка – ЦДХВ АД Скопје Функционална надградба -задача 2:  Развој и имплементација на систем
Објавата за набавка (преведена на македонски јазик) можете да ја преземете од следниот линк или од интернет страната на ЕБРД преку следниот линк.


25.07.2016На 25.07.2016г. успешно беше извршена пресметка и исплата на дивиденда на акционерите на Окта АД Скопје како и соодветен данок кон државата, кои заклучно со 22.07.2016г доставија податоци за своите банковни сметки до Депозитарот. Овие активности ќе продолжат и во наредниот период, а пресметка и исплата на дивидендата и соодветниот данок кон државата ќе иде извршена и на 30.08 и на 30.09.2016г.