Објави (вести)

14.10.2021Македонската берза доби плакета од Централниот депозитар за хартии од вредност.
Депозитарот и Берзата, како инфраструктурни институции на македонскиот пазар на капитал, од самото нивно основање па сè до денес, се карактеризираат со висок степен на интероператибилност во повеќе сфери, што е предуслов за ефикасно функционирање на модерните пазари на капитал.

прочитај повеќе...


14.10.2021Плакета за гувернерката на Народната банка по повод јубилејот на Централниот депозитар за хартии од вредност

Народна банка на Република Северна Македонија има клучна улога во функционирањето на финансискиот систем и придонесува за успешно спроведување на процесите на одделните институции во системот.

повеќе...

 


08.10.2021Меморандум за соработка

Хрватскиот Депозитар (Sredisnje Klirinsko Depozitarno Drustvo DD) и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на 07.10.2021 година, во Скопје, потпишаа Меморандум за соработка.
Потпишувањето на Меморандумот беше спроведено за време на посетата на директорката на хрватскиот Депозитар г-ѓа Дора Матошиќ по повод одбележувањето на значаен јубилеј - 20 години од основањето на македонскиот Депозитар.

прочитај повеќе...